Varyap Meridian 1 Toplu Yapısı Site Yönetim Planı …………… tarih ……………giden evrak numarası ve ……………. yevmiye ile Ataşehir Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil işlemi yapılmıştır.

Varyap Meridian 1 Toplu Yapısı Yönetim Planı

Varyap Meridian 1 Toplu Yapısı E Blok Planlar

Varyap Meridian 1 Toplu Yapısı D Blok Planlar

Varyap Meridian 1 Toplu Yapısı Bağımsız Bölümlerin Kullanımlarına Tahsis Edilen Alanlar Tablosu