Site hizmetlerinde “Önce insan ve doğa” anlayışını sürdürmek, sıfır hata ile hizmet vermektir.

Karar ve uygulama süreçlerinde şeffaflık,
Hizmetlerin yürütülmesinde adalet, eşitlik ve tarafsızlık,
Paylaşımcı, katılımcı ve eleştirilere açık olmak,
Sürekli gelişmek ve iyileşmek,
Daima ilkleri başarmak,
Kaliteden asla ödün vermemek,
Kaynakların kullanımında tutumluluk, etkinlik ve verimlilik,
Bilgili ve güvenilir olmak,
Çözüm odaklı olmak,
Hep en iyisini, daha iyisini yapmak, işi zamanında bitirmek,
Takım ruhunu aşılamak,
Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu arttırmak,
Takım ruhunu benimsemek.